پروفایل دکتر اسمعیل ثنایی

دکتر اسمعیل ثنایی (نایب رئیس هیأت مدیره)

downloada

تحصیلات:

  • دکترا، سیستمهای فن آوری اطلاعات،دانشگاه پاریس فرانسه
  • استاد دانشکده برق، دانشگاه صنعتی شریف

برخی تجارب و سوابق اجرایی:

  • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت آریا همراه سامانه
  • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره گروه شرکت پتسا
  • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سروش همراه
  • و ….