دکتر علی حکیم جوادی (عضو هیأت مدیره)

dscfsd

تحصیلات:

  • دکترا. مهندسی صنایع. دانشگاه تربیت مدرس

برخی تجارب و سوابق اجرایی:

  • رئیس هیأت مدیره شرکت ایرانیان نت ( اپراتور چهارم مخابراتی کشور )
  • مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت ایزایران
  • رئیس هیأت مدیره شرکت آریا همراه سامانه
  • عضو هیئت مدیره شرکت باران تلکام
  • معاون وزیر سابق و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران
  • و…